Metonpesän Erä ry.

Riistanhoitoa Kissakoski-Tuhatkoski-Nipputie välisellä alueella 1950-luvulta lähtien.

Metonpesän Erä ry, Sihteeri
Keijo Relander

Historia

Tapani Kompan hirviseurue on perustettu yhtenä ensimmäisistä metsästysseuroista vuonna 1955 tarkoituksena metsästää hirvieläimiä Hirvensalmella Kissakoski-Tuhatkoski-Nipputie välisellä alueella. Seuran toimintaa jatkoi Tapani Komppa silloisen nimismiehen Taavetti Heikkisen kehotuksesta. Jäseniksi Tapani kutsui ainoastaan henkilöitä, joilla oli side Hirvensalmeen. Seurueessa oli noin 10-15 jäsentä.

Vuoden 2016 alussa Tapani Komppa halusi päästä eroon päivittäisistä rutiineista, joita seurueen vetäminen edellytti ja niinpä hän ehdotti rekisteröityneen yhdistyksen perustamista Tapani Kompan Hirviseurueen  rinnalle. Tältä pohjalta syntyi Metonpesän Erä ry (Tapani Kompan Hirviseurue) 24.2.2016. Nykyinen Metonpesän Erä ry ja Tapani Kompan hirviserue jatkaa edelleen Tapani Kompan viitoittamia polkuja. Kaikilla jäsenillä on side alueeseen, joko asuvat alueella, ovat lähtöisin hirvensalmelta tai omistavat maata Hirvensalmella. Käytännön toiminnassa yhdistys ja seurue esiintyvät molemmilla nimillä. 

Metonpesän Erä ry (Tapani Kompan Hirviseurue) on harrastanut metsästystä perinteitä kunnioittaen Hirvensalmella Kissakosken ja Nipputien välisillä alueilla aina vuodesta 1955 lähtien.

tapani-komppa

TARINA

Atte metso ja Metonpesä

Metonpesän Erä ry ei hirsimökeillään pääse pröystäilemään, koska sellaisia meillä ei ole. Metonpesän Erällä on käytössään pieni, mutta tunnelmallinen grillikota, joka toimii jahtien välissä hirviporukan ja pienriistan metsästäjien kokoontumis- ja tapaamispaikkana, joka tunnetaan nykyisin Metonpesänä.

90-luvulla Metonpesää ja sen ympäristöä hallitsi urosmetso, joka nimettiin Atte metsoksi. Atte metso oli kohtuullisen omalaatuinen luonteeltaan. Välillä se hyökkäsi grillikotaan menijöiden kimppuun estäen kokoontumiset kodalla. Huonoina päivinä se saattoi hyökätä paikalle tulleiden autojen kimppuun hakaten siivillä, jopa klommoja autojen kylkiin. Seuran puheenjohtajan Keijo Kompan Fordi sai aikoinaan oman osuutensa Aten hyökkäyksistä. Noina aikoina kodalla oli jopa haarakeppejä, joilla Aten hyökkäyksiltä puolustauduttiin, pitämällä Atte mahdollisimman kaukana kaikista vierailijoista. Atte Metson temperamentista huolimatta Atte oli rauhoitettu kaikelta metsästykseltä.

Metonpesän grillikotaa alettiin myöhemmin kutsua Metonpesäksi. Vuonna 2016 Tapani Kompan hirviseurue muutettiin rekisteröityneeksi yhdistykseksi, joka sai nimen Metonpesän Erä ry. Metonpesän kota esiintyy myös Metonpesän Erä ry:n logossa. Atte eli pitkän ja antoisan elämän Metonpesän tuntumassa.

keijo-r

MAANOMISTAJAN ASIALLA

Maanomistajien edun mukaista riistatyötä

Metonpesän Erä ry työskentelee yhteistyössä kaikkien alueen maanomistajien kanssa. Kuuntelemme maanomistajien toiveita ja pyrimme keskittämään metsästystä alueille, joissa riista- ja petoeläinten aiheuttamat vahingot ovat merkittäviä.

Hirvieläimet ovat alueella suurin yksittäinen tuhoja aiheuttava eläinryhmä. Tuhot konkretisoituvat maa-alueen omistajilla erityisesti taimi- ja viljelystuhoina. Liikumme alueen metsissä päivittäin, näemme ja kuulemme asioita, joita välttämättä maanomistajat eivät itse huomaa. Raportoimme havaitsemistamme myrskytuhoista, pienpetohavainnoista, hirvieläinhavainnoista ja muista muutoksista maanomistajille aktiivisesti. Toiminta on molemminpuolista, myös maanomistajat raportoivat eläinhavainnoista seuran jäsenille.

Alueella on maanomistajien antamien lupien ja lain puitteissa vieraslajeille tarkoitettuja pyydyksiä. Loukkuina käytämme ainoastaan kotieläimille turvalliseksi suunniteltuja malleja, jotka ovat viimeisimpien lakien ja asetusten mukaisia.

Maanomistajat ovat tärkein voimavaramme ja kiitämme kaikkia maanomistajia hyvin sujuneesta yhteistyöstä kanssamme.

PAIKALLINEN YHTEISÖ EDELLÄ

Nykytilanne

Metonpesän Erä ry on pieni metsästysseura, joka panostaa koko alueen edun mukaiseen toimintaan ja jäsentensä hyvinvointiin. Nykyään jäseniä seurassa on 15. Jäsenmäärä vaihtelee vanhempien jäsenten lopettaessa ja uusien tullessa mukaan seuran toimintaan. Uudet jäsenhalukkaat voivat tulla tutustamaan toimintaamme. Erityisesti toivotamme kaikki Hirvensalmelaiset nuoret mukaan toimintaan. Noudatamme uusien jäsenten hyväksymisessä seuran sääntöjen mukaisia linjauksia.

Metonpesän Erän jäsenet harrastavat alueella hirvieläinten metsästyksen lisäksi pienriistan metsästystä. Tarkoituksenmukaista metsästystä tehdään nykyään ruutiaseiden lisäksi myös jousiaseilla.

Olemme myös mukana erilaisissa hyväntekeväisyys kampanjoissa ja autamme mielellämme maanomistajia aina riistanhoitoon liittyvissä asioissa, mutta myös ihan arkisissakin asioissa. 

Metsästys ja metsässä liikkuminen sen kaikissa muodoissa on fyysistä ja henkistä kuntoa ylläpitävä voima. Hirvensalmea ympäröivä kaunis luonto sen tarjoamine mahdollisuuksin on suomalainen voimavara, jonka toivomme säilyvän myös seuraaville sukupolville.

Riistanhoito ja luonto

Metsästykseen kuuluu paljon muutakin kuin pelkkä varsinainen metsästys. Metonpesän Erällä on useita riistapeltoja alueella ja syksyisin olemme sorvanneet linnunpönttöjä lintujen suojaksi. Työskentelemme alituisesti pienpetojen aiheuttamien haittojen estämiseksi. Supikoiria ja minkkejä poistetaan alueelta vuosittain kymmeniä.

Alueisiimme kuuluu useita kohteita joiden pääasiallinen tarkoitus on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen alueella. Sopimuskumppaneinamme on useita yksityishenkilöitä, joiden alueet on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Liikkuessamme alueilla teemme eläinhavaintoja ja teemme riistatyötä, jonka tarkoituksena on varmistaa alueen luonnon monimuotoisuus kaikilta osin. Metsästysseuran roolissa pystymme varmistamaan parhaalla mahdollisella tavalla , että alueella ei harjoiteta suomen riistakeskuksen ohjeiden tai lakien vastaista metsästystä.

Jäseninämme on aktiivisia lintuharrastajia, jotka rakentavat vesilintujen keinopesiä ja linnunpönttöjä. Joka vuotisissa talkoisissa kaikki jäsenet osallistuvat aktiivisesti myös luontoa suojeleviin toimenpiteisiin omalla panoksellaan. 

Mikäli sinulla on mielessäsi meille kohde, joka tarvitsee erityistä suojelua ja luontoarvojen säilyttämistä ole meihin yhteydessä niin katsotaan miten saamme tehtyä parhaat ratkaisut ko. alueelle.

keijo-r

Jäsenet

Ota yhteyttä jos olet kiinnostunut toiminnastamme. Tervetuloa tutustumaan Hirvensalmelaiseen Metsästysseuraan. 

Tällä hetkellä seuraamme kuuluu noin 15 aktiivista jäsentä. Jäsenet voivat kuulua seuran sisällä myös Metonpesän Erä ry:n eri jaostoihin kuten hirvi- tai peurajaostoon.

Tapani
Seppo
Gösta
Lea
Teemu
Risto
Tinka
IItu
Mika H.
Hannu
Keijo K
Jade
Leo
Keijo R.
Ossi
Petri
Mika L.
Jarmo
Jarkki
Hulda
Toni
Olli
Sulo
Ilkka
Onni
Kalle

Yhteystiedot

Metonpesän Erä ry 
(Tapani Kompan Hirviseurue)

Sähköposti ja www:
info@metonpesa.fi
www.metonpesa.fi

Yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja:
Teemu Teelahti
+358 40 503 7229

Sihteeri:
Keijo Relander
+358 40 520 6175

Metsästyksen johtaja:
Teemu Teelahti
+358 40 503 7229

Tärkeät tiedostot

–Metonpesän Erä ry – Hirvensalmi © 2023–